Menu Đóng

Tùy chọn: Đầu piston EG (ExpanderGear)

Đầu piston EG (ExpanderGear)

  • 100.000 150.000 

    Piston head — đầu piston là 1 trong những linh kiện độ giúp kín hơi rất nhiều

    2 oring sẽ giúp kín hơi,tránh tình trạng thoát hơi ngược

    thiết kế dạng lỗ tống khí giúp tăng hơi mạnh mẽ

    là 1 trong những bộ phận giúp kín hơi,tăng nhiều hơi cho củi của ae

icons8-exercise-96